Een gemeentebreed fonds voor en door ondernemers

Iedereen die een bijdrage levert aan het ondernemersfonds, kan een aanvraag doen voor een trekking. Belangrijkste voorwaarde is dat de aanvraag een gezamenlijk belang dient.

Via de ondernemersvereniging of een ondernemerscollectief (gevestigd in de gemeente Medemblik) kan de aanvraag worden ingediend.
Een individuele ondernemer kan ook een aanvraag indienen, maar het gezamenlijk belang, nut en noodzaak wordt dan extra getoetst.

Het bestuur van de stichting Ondernemersfonds Medemblik (SOM) bespreekt de aanvragen 4x per jaar, kent deze toe of keurt deze af. De aanvragers ontvangen zo snel mogelijk na de vergadering bericht.

Bestuur en toetsing

De toegekende aanvragen worden getoetst door het bestuur van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM), waarbij ook de gemeente altijd aanwezig is.

Het bestuur van het Ondernemersfonds Medemblik bestaat uit 5 leden. Allen ondernemers in de gemeente Medemblik zelf of zeer nauw betrokken bij deze grote ondernemersgroep. Het ondernemersfonds wordt onbezoldigd bestuurd.

Voorzitter: Ramon Stoffer (Westfries Goed Makelaardij)
Penningmeester: Chris Keesom (adviseur bedrijven ING)
Secretaris: Gerda Kaarsemaker (Peut Koper Tankstation)
Algemeen lid: Celine Loos (Saalhof)
Algemeen lid: William Gitzels (Gitzels)
Administratie en secretariaat: Marja Beets-Visser

Verbindt lokale

ondernemers

Ontmoet het bestuur