Doe hier je aanvraag

Veelal worden de aanvragen ingediend via één van de lokale ondernemersverenigingen. Geef goed aan of deze vereniging btw verrekend. Dient de aanvraag een omzetverhogend effect voor meerdere ondernemers? En dient de aanvraag een groep, branche of initiatief waar anderen op mee kunnen liften? Ongeveer vier keer per jaar vergaderen wij over de binnengekomen aanvragen. De vergaderdata tref je op onze sociale media. Dien de aanvraag in via onderstaand formulier. Licht je aanvraag zoveel mogelijk toe met een financiële onderbouwing en projectplan.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 13 mei 2024.