Disclaimer

Door gebruik te maken van een aanvraag van het Ondernemersfonds Medemblik stemt u ermee in dat de gegevens van uw aanvraag worden gepubliceerd op onze website. Tevens stemt u ermee in, wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd, het Ondernemersfonds Medemblik voldoende duidelijk te vermelden in relatie tot de aanvraag. Denk hierbij aan websites, drukwerk of anderszins. 

De bestuurders van de Stichting Ondernemersfonds Medemblik zijn nimmer aansprakelijk voor de uitvoering van een project, de betaling, de afronding of gevolgen van de aanvraag. De aanvraag kan zowel op persoonlijke titel alswel namens een ondernemingsvereniging worden ingediend.